edwardinfo

EDWARDINFO  ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ԵՎ  ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ     ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ  ԿԵՆՏՐՈՆ

 

ընկերությունը մատուցում է հետևյալ ապահովագրական ծառայությունները՝

• Մեքենաների ապահովագրություն,

• Առողջության ապահովագրություն,

• Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն,

• Գույքի ապահովագրություն,

• Ճանապարհորդության ապահովագրություն,

• Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրություն: