edwardinfo

EDWARDINFO  ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ԵՎ  ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ     ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ  ԿԵՆՏՐՈՆ

EDWARDINFO ընկերությունը մատուցում է հետևյալ իրավաբանական ծառայությունները․

1. իրավաբանական խորհրդատվություն,

2. փաստաթղթերի ուսումնասիրում, հայցադիմումների, դիմումների, միջնորդությունների, վարչական, վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքների ու իրավաբանական բնույթի այլ փաստաթղթերի կազմում,

3. Հարցումների կազմում,

4. ներկայացուցչություն դատարաններում քրեական, քաղաքացիական, ընտանեկան, ժառանգության, աշխատանքային և վարչական գործերով,

5. ներկայացուցչություն պետական մարմիններում և ոչ պետական կազմակերպություններում, ներառյալ՝ քաղաքապետարանում, նոտարական գրասենյակներում, ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի տարածքային ստորաբաժանումներում, ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿ ծառայությունում և այլն։

6. Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան ուղղված գանգատների կազմում (անգլերեն լեզվով),

7. Ապրանքային նշանների գրանցման հայտերի կազմում (ինչպես նաև ընթացիկ այլ գրություններ),

8. Իրավաբանական բնույթի վերլուծություններ, ռեֆերատներ, կուրսայիններ ուսանողների համար: